PIRKKO NUKARI

Töyhtöhyyppä ja sen pesä
2013
pronssi, hiekka, luut
21x40x42 cm
kuva: Johnny Korkman

Northern Lapwing and its Nest
2013
bronze, sand, bones
21x40x42 cm
photo: Johnny Korkman