MUUT ARTIKKELIT
Inari Krohn
Leena Peltola
Pessi Rautio


Tornipöllöt ja sateenjumala Chac
1991
pronssi
k 45 cm
Kuva: Jussi Tiainen

Leevi Haapala: Pirkko Nukari

Pirkko Nukarin veistokset ovat kuin hienopiirteistä luontolyriikkaa. Nukari tekee luonnossa tarkkoja havaintoja – maisemasta, eläimistä ja kasveista. Teosten nimet kuten Mennyt kesä tai Rannalla kiinnittävät huomion elettyihin ohikiitäneisiin hetkiin. Veistokset tiivistyvät runokuviksi suomalaisesta luonnosta. Omimmillaan floran ja faunan kuvaajana Nukari on lintumaailmassa. Oulun edustalla sijaitseva Hailuoto ja sen vanha kansakoulu tarjosivat pitkään paikan muuttolintujen seuraamiseen.

Nukarin alkuvuosien akvarelliteosten nopea ilmavuus jatkuu myös saveen muovailluissa veistoksissa. Nukari on läpi tuotantonsa kyennyt säilyttämään teoksissaan ilahduttavan tulkinnallisen keveyden. Sen vastapainona näyttäytyy luontoarvojen tärkeys. Nukarin teoksissa huomio kiinnittyy ajallisuuden esittämiseen. Teoksissa aika liikkuu aiheiden haurauden: linnun askelen silmänräpäyksen keston ja toisaalta valitun tekotavan, pronssiin valettujen veistosten ikuisuutta syleilevän ajallisuuden välillä. Hän onkin itse todennut: ”Kaikki olennot ovat saman elämän yhdistämiä”. Teosten luontoromantiikka korostaa luonnon kiertokulkua - syntymän ja kuoleman ikuista kehää.

Veistosten niukoissa elementeissä piilee tarinan poikasia. Nukarin teos Eksynyt varpuspöllö, 1985 näyttää arvoitukselta. Pöllö istuu kivilohkareen päällä, joka vielä kuin odottaisi veistäjäänsä. Toisaalta aiheen voi tulkita suomalaiskansalliseksi versioksi linnun vartioimasta muinaisesta hautasarkofagista.

Nukarin teokset kulkevat kielon kukkien kaltaisten yksityiskohtien tallentamisesta luonnon tapahtumaketjujen seuraamiseen. Teoksissa luonto rakentaa omaa arkkitehtuuriaan. Veistokset kasvavat piirrosluonnoksista monumenteiksi, jotka vallan ja voiman sijaan nostavat jalustalle luonnon pienet ihmeet. Nukari nostaa ne esille sellaisena kuin ne annetaan hiljaisessa kokemisessa ja havainnon yksityisyydessä talven jälkeen heräävässä luonnossa.

Kirjoitus on julkaistu teoksessa: Henna ja Pertti Niemistön Nykytaiteen kokoelma, Hämeenlinnan taidemuseo, Like 2003